Mod_Pagespeed .Htaccess Ayarları

<IfModule mod_expires.c>

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>

RewriteEngine On

#Begin gzip and deflate
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript text/plain text/xml image/x-icon
</IfModule>

# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# Set up caching on media files for 1 year (forever?)
<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav)$">
ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up caching on media files for 1 week
<FilesMatch "\.(gif|jpg|jpeg|png|swf)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>

# Set up 2 Hour caching on commonly updated files
<FilesMatch "\.(xml|txt|js|css)$">
ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control "proxy-revalidate"
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$">
Header append Vary Accept-Encoding
</FilesMatch>

# Force no caching for dynamic files
<FilesMatch "\.(php|cgi|pl|htm)$">
ExpiresActive Off
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform"
Header set Pragma "no-cache"
</FilesMatch>

AddEncoding gzip .gz
<Files *.css.gz>
ForceType text/css
</Files>
<Files *.js.gz>
ForceType text/javascript
</Files>
<FilesMatch .*\.(js|css)>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !MSIE
RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.gz -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.gz [L]
</FilesMatch>

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

cPanel Kurulumu

Sunucumuza cPanel kurmak için ssh a root olarak giriyoruz ve şu komutları yazıyoruz....

WHM Cpanel Invalid Licence File Hatası ve Çözümü

SSH üzerine giriş yapılıp şu komutların yazılması gerekmektedir.  ...

Invalid command 'BytesLog' hatası ve çözümü

Invalid command 'BytesLog', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server...

WHM to WHM Site Taşımak

WHM den WHM ye site taşımak istiyoruz.Ne yapacağız ? Çözüm basit. WHM den şu...

WHM cPanel Genel Bakım ve Güncelleme Komutları

SSH Ekranınızdan bu komutları kullanarak whm cPanel guncelelme ve bakım işlerinizi...